We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • End of the year BBQ
    10th July 2020 - 11th July 2020
    6:00 pm - 2:00 am

For englisch see below
Beste leden,
Het is alweer bijna het eind van het jaar en normaal gesproken betekent dit dat het tijd is voor de End of the year BBQ. En ondanks de corona tijden zal dit jaar niet anders zijn.
Anders als vorig jaar wordt de End of the year BBQ deze keer georganiseerd bij het Hubble Community Café op de TUe Campus.
De End of the year BBQ wordt op 10 juli gehouden om 18:00. De prijs van een ticket is €5.
Bij het organiseren van dit event zijn wij ervan uitgegaan dat coronamaatregelen niet verder veranderen.Als de overheid anders besluit zal de End of the year BBQ verzet worden. Bij het inschrijven zal er gevraagd worden de naam en het adres van je huishouden. Huishoudens mogen namelijk met meer dan 2 personen aan een tafel zitten, maar dit moeten we natuurlijk wel kunnen controleren.
Belangrijk.
Tijdens de End of the year BBQ zijn de 1,5m regels geldig. Hier wordt niet alleen door ons op gecontroleerd maar ook door de gemeente. We willen natuurlijk niet dat het event halverwege wordt afgelast of dat er boetes worden uitgedeeld. Als gevolg van de 1,5m regel heeft het Hubble Community Café een capaciteit van 100 mensen. Wees er dus snel bij.
We hopen dat jullie allemaal weer te zien bij de End of the year BBQ.
(Vanwege de coronacrisis hebben we besloten om dit event alleen voor leden te houden)
De Activiteiten Commissie

Dear members,
It’s almost the of the year and normally this means that it’s time for the end of the year BBQ. Despite the corona times, this year won’t be different.
The End of the year BBQ will be held at the Hubble Community Café on the 10th of July at 18:00.
The price of a ticket is €5.
We are organizing this event with the assumption that the government won’t change the current regulations. If we assumed wrong the End of the year BBQ will be rescheduled. When signing up you will need to fill in the name and address of you household. People who live in the same household are allowed to sit with more than 2 people at a table, but we need to be able to check this though.
Important.
During the End of the year BBQ the 1,5m rules will still apply. This will be enforced by us and the city. To prevent fines and the shutdown of the event we ask everyone attending not to break the rules.
Because of the 1,5m rules, the Hubble Community Café has a capacity of 100 people. So be quick!
We hope to see you all at the End of the year BBQ.
(Due to the coronacrisis we decided to make this even for members only)
The Activity Committee

Venue:  

Venue Website:

Address:
De Lampendriessen 31-05, Tu/e campus - Luna, Eindhoven, Noord-Brabant, 5612AH, Netherlands